Twiittaa aiheesta / Jaa Facebookissa

Minulle on paljastettava ruokani alkuperä

Ruoan lyhyt tie pöytään on ympäristön kannalta hyvä asia ja sitä on helpompi seurata. Nopeasti kuluttajalle päätyvä ruoka on varmasti tuoretta ja maistuvaa. Valinnoillamme tuemme työpaikkojen ja elävän maaseutuympäristön säilymistä kotimaassa ja kauempanakin. Suomi on hyvä paikka tuottaa ruokaa. Tilaa ja puhdasta vettä on paljon ja asioita seurataan. Ihan kaikki ei kuitenkaan Suomessa kasva.

Suomesta vai ulkomailta? Kotimaisen ja muualla tuotetun ruoan ympäristövaikutukset ovat suunnilleen samat tuotantomaasta riippumatta. Tuontiruoan ympäristöhaitat vain jäävät muiden rasitteeksi. Toisaalta Suomen lyhyt kasvukausi ja haasteelliset ilmasto-olot lisäävät kotimaisen ruoan ympäristökuormitusta.

Millainen on luomun ympäristövaikutus? Toisinaan tutkimus on osoittanut luomun olevan hiukan ympäristöystävällisempää, mutta aika usein taas tavanomainen tuotanto on julistettu voittajaksi, kun on tarkasteltu perinteisiä mitattavia ympäristöhaittoja kuten ilmastovaikutuksia tai rehevöitymistä. Kyse on arvovalinnoista. Luomu on hyvä ratkaisu, jos esimerkiksi torjunta-, säilöntä- tai lisäaineiden käytön minimointi on sinulle tärkeä asia.

Keskustele aiheesta ja jaa Hyvinsyöjän vinkkejä Facebookin Syödään yhdessä -ryhmässä.